I forhold til ift

Når man forkorter i forhold til, skrive man i fht. IKT, informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

De siste åra har overdreven bruk av uttrykket i forhold til fått mye tyn, med god grunn. Hva er nytt og hva videreføres IFT den tidligere loven? Da setter vi kryss i taket for statsministeren, som brukte det riktig i midten av mars: Det er for mye vekt på prosessen i forhold til hva den betyr . Ellers virker det logisk med ift, altså forbokstaven til alle tre or men jeg vet. Husk at i forhold til betyr sammenlignet me og ikke noe annet!

Jeg savner en forkortelse for i forhold til.

Hensikt med presentasjonen: Gi Formannskapet informasjon om hvilke tiltak rådmannen har iverksatt og planlagt i forhold til ambisjoner i Økonomiplanen 2011-.

Vi har samlet en lang række danske forkortelser og udenlandske eller tekniske . Et bilde av kandidatene fra IFT pryder en senere del av IFT-posten. Dessverre er det en sammensausing av flere saker: Det stilles spørsmål om UiBs integritet i forhold til å ta i mot forskningsfinansiering fra . Gode råd ift skogrydding i kraftlinjetraseer. Krafttraseer og avtaler om linjerydding er privatrettslige forhold mellom den enkelte grunneier og . Vurdering av sannsynlige endringer (i ) produksjon av innlandsaure som følge av hydromorfologiske endringer. Hvordan er Ri forhold til matematikk og 2? Ligger og slurer litt mellom og i Rakkurat nå. Med bakgrunn i det vil dere tro at overgangen . Lurer også på karakterer i forhold til politihøgskolen. Fikk nettopp vitnemålet og fikk i begge skriftlige norskeksamnene.

Jeg har blitt vurdert på feil grunnlag og . Fullmaktsak – Oppretting av FYS-10Planets and stars. LU-beskrivelsen slik at den gjenspeiles i. Informasjon fra festkomiteen ift bespisning under arrangementet.