I henhold til forkortelse

IKT, informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Har ingen ordbok her jeg sitter, og skulle gjerne fått forkortet dette s. Henhold er jo ett or ikke to (hen hold = feil).

Liste over forkortelser og akronymer: I. Lokale forkortelser (som for eksempel forkortelser for små idrettslag) er stort sett. I henhold til (alternativt kan brukes jfr.) . Forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert med en. Videre betyr s sekund og sekunder, min minutt og minutter, kr krone og kroner.

I tillegg må du være oppmerksom på disse . Forkortelse betegner en kortform av et eller flere ord som blir representert.

Oversigt over almindeligt brugte danske forkortelser. Her finder du en liste med mere end 7forkortelser på dansk. Få svar på hvad forkortelsen betyder og hvordan forkortelser skrives korrekt. H i med tanke på, så den forkortelsen må nødvendigvis bety . Liste over forkortelser – på din smartphone. Forkortelser forekommer ofte innenfor standardisering.

I henhold til Stortingets vedtak skal Ringeriksbanen grene av fra Drammenbanen i Sandvika.

Avgreningen skjer i tunnel under Tanumåsen fra . Akseptanse følger vanligvis etter en evaluering eller testing. Akseptanse er ofte nødvendig før en kan gå videre til. Bestilling på endring i henhold til vedtak eller beslutning må være. Navn og forkortelser må være i henhold til den vedtatte navnestruktur.

AD: Forkortelse for administrerende direktør; AD: Forkortelse for art director. Kan også omfatte kapital som de i henhold til selskapsavtalen plikter å skyte inn .