Iht norsk

Norsk forkortingsordbok (Cappelen) fører opp ifb. Jeg er ikke sikker, for det er enten iht. I norsk er dette sjelden, men det forekommer, f. Så når man på tallet oppdaget at det på var store oljeforekomster på Norsk sokkel, forstod man raskt at man måtte ha et eget lovverk på . Ny revisjon av retningslinje 0Det foreligger ny revisjon av retningslinje 0- anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell.

Vi samarbeider med flere store boligleverandører for å tetthetskontrollere hus under oppføring.

I andre forkortelser er regelen (vedtak i Norsk Språkråd februar 1999) at. Nyregistrering av FARTØY under meter i Norsk Skipsregister- NOR. Blant annet er prosjektgjennomføringen vår sertifisert ihht. ISO900 og laboratorievirksomheten er akkreditert ihht. Vi sertifiserer montører, gassteknikere og faglig leder (prosjektering) i henhold til Norsk Gassnorm. Kan medisinske laboratorier som skal CE-merke iht ”egentilvirket medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk benytte NA som teknisk kontrollorgan for å vurdere . Tispe som skal anvendes i avl må ikke pares før fylte 18 . Follobanen skal bygg demonteres om år.

De følgende vilkår gjelder for Norsk Gjenvinning Norge AS (NGN) og tilhørende. Avvik fra definert standard eller våre generelle vilkår blir belastet kunden iht. Levering og montering fra medlemsbedrifter i Norsk Trevare skjer i henhold til Norsk. Prisene er basert på tilbudsdagens priser og reguleres i h t.