Induktion fysik 2

Induktion är ett väldigt intressant fenomen som är helt avgörande för att vår vardag ska fungera. Lär dig på vilket sätt genom att läsa vår sammanfattning.

BufretLignendeOversett denne sidenMagnetiska fält är något alltid påverkar oss. Vi möter den i olika sammanhang och vi kommer att ta upp och visa hur man räknar på dem i detta kapitel. Demonstration hur magnetfält kan inducera spänning – Induktion Förklaring av hur den inducerade.

Introduktion till induktion samt induktionslagen och Lenz lag. Jag undrade om du kunde göra undervisningsvideos på alla kapitel i ERGO 2?

Förklaring av hur inducerad spänning kan ge upphov till inducerad ström i en sluten krets. Genom att klicka musen på ett av föremålen och dra mot den andra (eller ifrån) med olika fart, kan man få olika induktionsströmar i ringen.