Industriell økonomi og teknologiledelse uia

Industriell økonomi- og teknologiledelse (IndØk) ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunnsvitenskap. Studiet fyller et stort behov i samfunnet og vil . Mastergradsstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse (INDØK) er bygget.

Det gjelder framvekst av en mer nettverksbasert økonomi med økt flyt av produkter,. INDØK ved UiA tar sikte på å være ledende i Norge på å gi studentene . UiA var midt i blinken for meg, sier masterstudent Kingsley. Mastergradsstudiet i industriell økonomi og teknologiledelse (INDØK) er bygget opp.

Om Industriell Økonomi og Teknologiledelse. Universitetet i Agder (UiA), avdeling Grimstad tilbyr masterstudium (tidligere sivilingeniørutdanning) i Industriell .

Industriell økonomi og teknologiledelse, masterprogram Master, Universitetet i Agder. Han tok bachelor i økonomi og gikk videre til mekatronikkstudier. I sivilingeniørgraden Industriell økonomi og teknologiledelse undervises det også i Matematikk ved NTNU. Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Med unntak av nanoteknologi og industriell økonomi ser det ut til at inntakskvaliteten er.

UiA, Industriell økonomi og teknologiledelse, 46.