Installere balansert ventilasjon i gammelt hus

Varmen kan me gjere noko med ved å installere ei varmepumpe til i 2. Uproblematisk med balansert ventilasjon i gamle hus. GAMMELT HUS: Det skal være mulig å få et godt inneklima i en eldre.

Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg (balansert ventilasjonsanlegg). Men det er ikke bare å montere balansert ventilasjon. Mange 80-talls hus har store glassflater og da vil moderne vinduer også hjelpe godt på . Vanligst er å installere balansert ventilasjon med varmegjenvinner.

Potensialet for energibesparing ved rehabilitering av gamle hus er enormt,. I tillegg anbefaler vi å montere balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Vi har nå fått tilbud om å legge inn balansert ventilasjon i huset til ca.

I gamle hus skjer luftskiftet i stor grad med lekkasje gjennom utettheter. Med balansert ventilasjon skjer både avtrekk og frisklufttilførsel ved hjelp av elektriske vifter. Dyre tabber når du pusser opp gammelt hus . Man bør vurdere å installere balansert ventilasjon når man. Også her kan du gjøre sjansen mindre for å få dette i hus selv, kun ved å sette .