Isolasjonsresistans måling

For å forsikre oss om at det ikke er jordfeil i installasjonen, måler vi derfor isolasjonsresistansen mellom hver spenningsførende leder og jord. For SELV og PELV må det i tillegg til måling av isolasjonsresistans mellom fase og jord for den adskilte kretsen også foretas målinger mellom spenningsførende . Ved en sluttkontroll på en lavspenningsanlegg skal man måle at.

Isolasjonsresistansen måles, når installasjonen er frakoblet nettet, med isolasjonsmåler (megaohm-meter) som består av en strømkilde og et . Er det normalt og få lav isolasjonsresistans ved megging av motorer? Isolasjonsresistansen skal måles mellom fase og jor tegnineg er . Isolasjonsresistans (Megging) Isolasjonsresistansen skal måles mellom hver spenningsførende leder og jord Fordel og . Måling av jordleder i kabel og utjevingsforbindelse inne i installasjonen. Isolasjonsresistansen skal måles mellom hver spenningsførende leder og jord.

Ved måling av kontinuitet i jordleder og i utjevningsforbindelser,.