Jern rust reaksjonslikning

Når jern ruster, er det det samme som å si at jern oksiderer? Når jern oksideres sammen med CuSO altså når jern oksideres og kobber . LignendeNår jern kommer i kontakt med en ioneløsning av et metall med større reduksjsonspotensial, vil det fremme korrosjon.

Rust er et velkjent eksempel på korrosjon. Rusten består hovedsakelig av jern(III)oksidhydroksi FeOOH, med . Rust er oksidert jern, og man trenger vann og luft (oksygen) for at det skal oksidere. I overgangen mellom vann og fast jern vil noen jernioner . Rust har kjemisk molekylformel Fe2Oog består av atomer jern og atomer.

Noen metaller er harde som krom (Cr) og jern (Fe), mens kobber og bly. Jern (stål) reagerer med oksygen og vann og blir til korrosjonsprodukter (stålet. ”ruster”). Polyester i glassfiberarmert plast reagerer med klor og mister . Lag en skisse av et jernstykke der rusting fore- går i tilknytning til en vanndråpe.

Hvilket stoff blir oksidert, og hvilket blir redu- sert? De fleste metallene, blant annet magnesium, aluminium, sink og jern, har stor. C) Utfra reaksjonslikning (1) foran, kan vi uten å gå mer detaljert inn den .