Jernbaneverket

Jernbaneverket stiller et komplett trafikksystem til rådighet for togselskapene. Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem.

Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, og har ansvaret for . Dette er Jernbaneverkets offisielle side på Facebook. Vi er Jernbaneverkets kommunikasjonsfolk. Jernbaneverket vi bli et eget statsforetak.

De vil ha et eget transportdirektorat som får ansvar for planlegging av både vei og jernbane.

Det jobbes med utbedring, og i mellomtiden vil utsendelse av nytt passord og opprettelse av nye brukere håndteres manuelt av Jernbaneverket. Folk i Hamar spør politikerne i byen og Jernbaneverket om dobbeltspor langs mjøskanten eller dobbeltspor og ny stasjon ved Vikingskipet. Jernbaneverkets Utbyggingsdivisjon ivaretar byggherrerollen for store jernbaneutbygginger fra detaljplanlegging til ferdigstilte anlegg . Hverken Jernbaneverket eller Samferdselsdepartementet har god nok styring. Og selv om bevilgningene til vedlikehold har økt med nesten 110 . Statsbudsjettet 20- Tildelingsbrev til Jernbaneverket. Samferdselsdepartementet ber om at Jernbaneverket prioriterer tiltak for å gjøre infra-.

Les om hvilke roller NSB, Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn har, og få forklaring på ord og begreper om togtrafikk.