Jod stivelse indikator

Et annet eksempel er å titrere en løsning av jod med et reduksjonsmiddel og bruke stivelse som indikator. Jod danner et kraftig blått kompleks sammen med . Hensikt: Hensikten med dette forsøket var å påvise stivelse i noen matvarer ved hjelp av jo og å finne ut hva som skjer med denne indikatoren .

Stivelse brukes ofte som indikator i løsninger, med I altså jod. Hvordan er det denne indikatoren virker, altså hvilke farger skifter det mellom . Kvantitativ analyse – Titreringinnlegg8. Eksempeloppgave kjemieksamen 20- Redokstitreringinnlegg28.

Eksamensoppgaver og litt småspørsmålinnlegg21. Da blir alt av stoffet redusert, mens jodidionene blir oksidert til jod. Man bruker stivelse som indikator, fordi det danner et blått kompleks med .

Hvordan kan man påvise at det er stivelse i en løsning? Den blå fargen av jod-stivelse er svært kraftig, så det er en følsom indikator. Transcript of Jod som indikator på stivelse. Teori: Jodløsning (indikator) gir stivelse en blå farge. Utstyr: To reagensglass, en teskje, sukrose, stivelse og jodløsning.

Indikator tester bruker Lugols jod løsning. Løsningen vil påvise nærvær av stivelse i organiske forbindelser.

For å gjøre cellekjerner mer synlig, er Lugols jod . I dette tilfellet tilsettes stoffet jod til stoffet. I titrerkolben har vi jodløsningen som har mørk farge fordi vi bruker stivelse som indikator. Når alle jod molekylene har reagert til . Det utvikles så en ekvivalent mengde jod som kan titreres med standard tiosulfatløsning.

I en løsning av stivelse gir jod en karakteristisk intens blå farge. Denne reaksjonen kan brukes til å påvise meget små mengder jod. Sukker og stivelse er begge kulhydrater (sakkarider), som vi finder i meget. Stivelsen farger løsningen blå når vi tilsetter mer jod etter at ekvivalenspunktet er nådd. I dette forsøg påvises spaltningen af stivelse via et farveskift. Det sker ved at tilføre jod som binder til stivelsesmolekylerne og farver dem blå.

Derfor kan vi bruke fenolftalein som indikator i titreringen. I en tiosulfattitrering blir mengden jod i en prøve målt. Ekvivalenspunktet i en tiosulfattitrering bestemmes ved bruk av stivelse som indikator. I titreringen består prøveløsningen av ml jo ml, stivelse og ml. Teori: Jodløsning (indikator) farger stivelse blått. RAPPORT: Hypotese: Jeg tror glasset med stivelse skifter farge når vi tilsetter jod.

Du påviser vannløselig stivelse ved å ta litt stivelsesløsning i et reagensrør og dryppe til noen dråper jodløsning.