Jordens magnetfelt varierer

Fra definisjon av magnetisme er imidlertid Jordens magnetiske nordpol. Retningen av feltet og variasjoner i styrke i Jordens umiddelbare . Fagstoff: Jordas magnetfelt er ikke stabilt.

Stadig skjer det endringer, noen store og langsomme mens andre er små og hurtige. Man forsøker i stedet å lage magnetiske kart ved hjelp av. Magnetfeltet varierer fra sted til sted på jorden fordi vinkelen θ varierer. Jordens magnetfelt skifter retning med jevne mellomrom, men vi vet ikke om det er i. Jordens magnetfelt varierer avhengig av hvor du er og når du er der. Trolig bruker også fugler, haier og flere andre dyr Jordens magnetfelt på denne måten.

Jordas magnetiske felt kan som en første tilnærming beskrives som om det stammer fra en. Både dipolfeltet og non-dipolfeltet varierer med tida. Jordens magnetfelt varierer avhengig av hvor du befinner deg på jordens overflate.

I områder nær de magnetiske polene, som i Sibir, Canada, og Antarktis, kan . Solaktivitet er knyttet til solas magnetfelt. Den oppfører seg nokså forskjellig fra jordas magnetfelt. Den magnetiske sydpolen endrer posisjon hele tiden på grunn av variasjoner i jordens magnetfelt, og i 20var den beregnet å ligge ved 642° S og 1334° . Jordens normale magnetfelt forandrer seg langsomt over ti og i dag.