Jordens magnetfelt

Jordmagnetisme, geomagnetisme, det magnetfelt som finnes på Jorden. Sett utenfra vil Jorden være å betrakte som en magnetisert kule, hvor . Jordens magnetfelt er omtrentlig en magnetisk dipol med den ene polen nære den geografiske nordpolen og den andre polen nær den geografiske sydpolen.

Jordens magnetfelt ligner på mange måter magnetfeltet i en stangmagnet – men de to feltene er bygd opp på forskjellig måte. Det er ikke tilfeldig hvordan hunden din stiller seg opp for å tisse og bæsje. Noen ganger stiller den seg opp i forhold Jordens magnetiske nord-sør-akse.

De som trodde at nordpolen ligger midt under et lite flagg oppe i Arktis et ste tar feil. Sannheten er at jordas magnetiske poler beveger seg hele tiden. Kort om jordens magnetfelt og hva hensikten med den er.

VG Nett) Forskere frykter at jordens magnetfelt står overfor en enorm omskiftning.

Kanskje du kan reise nordover til Spania snart? Nej, det er lidt for groft sagt, men det er faktisk stadig den dag i dag lidt af en gåde, hvordan Jordens magnetfelt dannes. Jordas magnetfelt likner på magnetfeltet rundt en stavmagnet. Rundt de magnetiske polene står feltet rett opp mens det ligger horisontalt midt mellom polene.

De kraftigste strømmene er de såkalte nordlys-elektrojettene: Den sterkeste er den vestgående elektrojetten som går fra jordens morgenside til lokal midnatt og . Solvindens påvirkning på jordas magnetfelt. Tromsø magnetogram, Denne kurven viser kompassretningen de siste timene.

NOVEMBER: De tre satelittene som skal måle jordas magnetfelt skytes opp den 22. Amerikanske forskarar har funne ein lavastein i Nevada som tyder på at jordas magnetfelt har flytta seg med heile grader på eit år. Jordens magnetfelt varierer avhengig av hvor du befinner deg på jordens overflate. I områder nær de magnetiske polene, som i Sibir, Canada, og Antarktis, kan . Men hva er denne magnetiske kraften, og hva er årsaken til magnetisme?

Opphavet til jordens magnetfelt tror man er elektriske strømmer i jordens kjerne. I grove træk ligner det feltet fra en stangmagnet, altså feltet fra en dipol, men dipolens akse falder, i al fald i øjeblikket, ikke sammen med Jordens rotationsakse. Jordas magnetfelt dannes av det flytende jernet som spinner dypt nede i planetens indre. Men forskerne er ennå ikke sikre på hvordan . Vår planet Jorden har to polare systemer.

De geografiske poler og magnetiske polene.