Jording symbol

Innen elektro er jording en kritisk del av forskrifter, prosjekteringer, installasjoner og. Generelle symboler; Jordmetode; Formål; Typer jording . Innan elektro er jording ein kritisk del av forskrifter, prosjekteringar, installasjonar og tryggleiken rundt bruk av elektriske system, medan det i andre tilfelle er .

PASS PÅ DEN GUL-GRØNNE: Den jordede ledningen er gul-grønn og skal alltid festes der det er merket med PE eller symbolet for jording. Del Styringsteknikk Elektriske styringer. Satt å funderte på hvordan jording av stikkontaktene ol. Jordingen har vel samme potensiale som minus-kontakten?

Om det er tilkobling for jording på lampa, skal den jordes. Hvis den ikke trenger å jordes, så skal du se dette merket et eller annet sted. N-lederen, eller fra den jordede faseleder.

Slik sammenkobling kan enten foretas ved direkte jording. Koblingsskjema tar ikke alltid for seg jording, så man må se på utstyret om det .