Kabelhøyde over vei

Vertikal avstand ved kryss i fritt spenn med lavspenningsluftlinje. Tvers over veien som går forbi huset vårt + over innkjøringen vår så går .

Hei strømkabelen til naboen min går over min tomt. Renoverer hus fra 195 med Gira KNX hele veien. Det søkes med dette om å: Legge ny ledning. Reparere gammel ledning bore grave grøft anlegge luftspenn. Noen høyder over vei for lufstrekk, Høyde på åpent utstyr montert i mast, Jording etc. Kappetesting” utføres etter at kabler er overdekket, men før asfaltering.

Terje Midttun og en kollega fra Sogn og Fjordane Energi var på vei opp til en lokal.

To hundre meter over bakken ble de to sittende bom fast. En hovedregel er at om du ikke er ‘herre’ over din bue – at den er for tung å dra, da er. Strenghøyde og kabelhøyde er ofte gitt, men de kan strekke seg, så pass på!

Før deretter kabelen til veggen rett over symbolet den skal kobles til, og koble til. Tegn derfor kabelen ut til dette uttak først, via alle uttak på veien som naturlig passer, for å få en .