Karbon bruksområder

Karbon, i gruppe i grunnstoffenes periodesystem, kjemisk symbol C, atomnummer 6. Karbon, eldre òg kolstoff eller kol, er eit grunnstoff med atomnummer og. BufretLignendeKan skorpa i en svidd biff bli til framtidas byggestoff for romfly og super-raske PCer?

Karbon er en allsidig byggekloss, og her kan du selv dreie og dra . Alt som lever har store mengder karbon i seg. Karbon nanorør er en relativt ny allotrope av karbon. De består av karbonatomer bundet til en rørfasong, noen ganger enkle vegger karbon . Artikkel om oppdagelsen av, og bruksområdene for grafen. Grafén er ikke annet enn ordinær karbon, men det spesielle med oppfinnelsen . En del trenings- og racerkajakker har sete med ramme av tre .

De ørsmå karbon-nanofibrene som forskere lagde med den nye. En beskrivelse av forskjellige metallers egenskaper og bruksområder. For at noe skal kunne kalles stål, må det ha over karbon innhold . Hydrokarboner Kjemisk forbindelse- karbon- og hydrogenatomer.

Alkoholer familie felles oppbyggning og egenskap. De består av karbonatomer bundet til et rør form, noen ganger som en-vegg karbon nanorør, og noen .

Hovedfokus vil være karbon som elektrodemateriale i ulike elektrokjemiske prosesser. Dagens nanoteknologi og noen bruksområder. Karbon-nanorør og andre karbonstrukturer.

Forskningsprosjektet ser på tre bruksområder hvor karbonmaterialer kan erstatte edelmetaller: I brenselcelleteknologi, i produksjon av olefiner . Lett å forme og applisere; lite plass krevende. Typiske bruksområder hvor karbonfiberforsterkning egner seg: Tak; Søyler; Dragere; Vegger; Ved hulltaking . Bruksområder finner vi blant annet innen kvartærgeologi, arkeologi, samt. Karbon har tre isotoper som forekommer naturlig på Jorda.