Karkirurgisk poliklinikk

Ved Avdeling for karkirurgi blir pasientar som har sjukdommar i blodårene (pulsårer og vener) undersøkt og behandla. Kirurgisk mottak for planlagt innlegging 80; Telefontider. En forsterket karkirurgisk vakt ved Thoraxkirurgisk avdeling (TKA),vil være.

Avdelingen består av poliklinikker, dagbehandling, hotellpost og. Vestre Viken HF, Drammen sykehus, Kirurgisk avdeling, Postboks 80 . Karkirurgisk poliklinikk: Vi utreder og behandler sykdommer i kroppens blodårer. De vanligste tilstandene er åreforkalkning i bena (”røykeben”), . Sentralbord: 03525; Kirurgisk poliklinikk: Ekspedisjon. Kirurgisk poliklinikk betjenes av avdelingens leger seksjonsvis innen de forskjellige subspesialiteter, i tillegg til at det mottas henvisninger av .

Ved poliklinikkene kommer pasienter for vurdering, behandling, her gjøres mindre inngrep, kontroll og oppfølging. Vi har som mål å gi pasientane eit optimalt behandlingstilbod etter medisinsk og sjukepleiefagleg norsk standard. Aktuelle greinspesialitetar hos oss er urologi, . Kirurgisk klinikk behandler henviste pasienter fra hele landet innen planlagt (elektiv) ortopedi, . Vi gjennomfører undersøkelser knyttet til utredning, kontroller og mindre operasjoner. Vi utfører mindre inngrep, kontrollar og oppfølging.

Kirurgisk poliklinikk har fleire ulike fagområde.

Kirurgisk poliklinikk er en avdeling som undersøker pasienter etter henvisning fra fastlege. Pasienter som skal til operasjon må som regel først . Kirurgisk poliklinikk utreder og behandler pasienter som er henvist fra primærlege og andre sykehus, og foretar kontroller av kirurgiske, urologiske og . Karkirurgisk og urologisk avdeling for OUS er beliggende på Aker sykehus, Trondheimsveien. Urologisk poliklinikk ligger i etasje, bygg 4. Oppmøtested: Kirurgisk poliklinikk ligger i 1. Les mer om Kirurgisk poliklinikk, Mosjøen . Oversikt over alle poliklinikker i Helse Bergen.