Kittys engelsk

Her kan du laste ned supre engelskoppgaver som passer for 4. Kan fritt lastes ned og brukes av lærere og foreldre.

Trykk for å finne et gratis og komplett læreverk i engelsk for 4. Det kan også brukes på elever som strever i engelsk på høyere trinn. Nettsted som lar deg lage arbeidsark innen matte, engelsk, eller geografi. Det å øve på gloser og grammatikk er en selvfølgelig del av leksa!

Finna likskapar mellom ord og uttrykksmåtar i engelsk og eige morsmål. Bruka digitale ressursar og andre hjelpemiddel i utforsking av språket. Tekstar og oppgåver frå Kittys engelsk: “The new girl”.

I am looking forward to the weekend” songar og filmsnuttar. Bla milions ord og uttrykk på alle språk. When Kitty inherits Bluebell Lodge from her grandmother, a far.

Kittys Countryside Dream – Christie Barlow.

Her finnes et gratis alternativ til engelsk i 4. Dette verket er ikke sjekket ut, men ser bra ut. De fleste tror kanskje den populære figuren Hello Kitty er en katt. Hello Kittys favorittfag på skolen er engelsk, musikk og kunst.

Se Kitty Eides professionelle profil på LInkedIn.