Kjemiske kjennetegn på proteiner

Fagstoff: Proteiner finnes i alle organismer og har mange livsviktige. Til næringsstoffer regner vi karbohydrater, fett, protein, vitaminer,. Mange proteiner er enzymer (katalysatorer), en type molekyler som får kjemiske reaksjoner til å gå fortere.

En annen viktig oppgave for proteiner er å delta i . Noen proteiner er byggesteiner i kroppen til mennesker og andre dyr. Enzymer er proteiner som påvirker hastigheten til de fleste kjemiske. I mange celler utgjør proteiner halvparten eller mer av tørrstoffet, og i alle celler.

Det finnes tjue aminosyrer som er byggemateriale for proteiner i levende. -artikkel 1b: Gjør rede fett, proteiner og vitaminer. De energigivende næringsstoffene er karbohydrater, fett og proteiner.

Karbohydrater; Fett; Proteiner; Vitaminer; Mineraler og sporstoffer. Hvor i kroppen blir de spaltede forbindelsene tatt opp? Proteiner Les mer i kapittel om atomer og molekyler.

Kjemiske kjennetegn på aminosyrer er aminogruppen (NH2) og syregruppen . Enzymer er proteiner som får kjemiske reaksjoner til å skje. Enzymer gjør det mulig for cellene både å få energi fra næringsstoffene og å lagre . Number1: Proteiner Det viktigste byggematerialet i kroppen er proteiner.

Hvis kroppen ikke hadde enzymer ville alle de kjemiske reaksjonene som skjer i. Når man skal finne mettet fett så har man et kjennetegn som er at det bare er . Proteiner består av fett; Proteiner består av aminosyrer; Proteiner består av alkohol og tre fettsyrer; Proteiner består av sukkerringer. Beskrive kjemiske kjennetegn og forskjeller på de viktigste næringstoffene; gjøre rede for de viktigste sporstoffene, mineralene og saltene i kroppen . Gi eksempler på vitaminer, minderaler og sporstoffer som kroppen . Spørsmålet er klart utifra overskriften og teksten i innlegget: Karbohydrater, Proteiner og Fett – Kjemisk kjennetegn, Hva spaltes de til?