Kjøretøyregister

Opplysningene som vises i tjenesten hentes fra Statens vegvesens kjøretøyregister.

Mener du at det er opplysninger som ikke stemmer, eller ikke samsvarer . Du kan fylle ut ett eller flere søkekriterier. Slakter kjøretøyregister etter milliardregning. Har svenskene en side som tilsvarer vår norske kjøretøyopplysninger på svv sine sider? Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 5. Bilboken er et fint verktøy for å finne ut hvem som eide et kjøretøy i gamle dager, hvilket . BobbyMC: Har svenskene et nettsted hvor man ved hjelp av reg. I CarAdmin Kjøretøyregister registres alle motoriserte kjøretøy enten det er en bil, traktor eller gressklipper.

Kjøretøyregisteret er tilgjengelig fra nettskyen, som en . Kjøretøyregisteret (sNVR) har blitt oppgradert, og er nå klart til bruk igjen. Det har i en periode ikke vært kontakt mellom det felles europeiske .