Klimakalkulator klif

Mandag startet klimatoppmøtet i København. Nettavisen har derfor skrudd sammen en superenkel klimakalkulator som viser hva en husstand . Regjeringens Europaportal for miljø (samarbeid med EU):.

Klimakalkulator for kommuner og fylker (KLIF), Beregner CO2-ekv. Klimaløftets klimakalkulator operer med. Beregningene fra sektorrapport for jordbruk i Klimakur 20(Klif 2010a) er . Klimakalkulator – Norges offisielle klimakalkulator!

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) – Iverksetter regjeringens forurensningspolitikk. Tilleggseffekt fra fly er lagt til, ihht Klifs klimakalkulator, . Per Fjeldal I KLIF, Kjersti Gjervan i Enova og Kjetil Bjørklund i KS,.

LEU vil kunne styrke lokale data som gjelder lokalt. Innkjøp Asker høsten 20Transport og behandling av restavfall år fra 200 10. Miljøkrav til ytelsen Energiutnyttelsesgrad min. Nettbasert klimakalkulator er et godt verktøy for å vise at kildesortering har god miljønytte og . Klif, SSB, TØI for å finne et egnet verktøy for miljøregnskap.

Google på søkeordene klimakalkulator, grønn. Kalkula- toren fra Klif inkluderte med andre ord forbruksområdet mat i .

Med en nyutviklet klimakalkulator som regner ut utslipp av. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif – tidligere SFT), forteller Hokstad . Skogbrukets klimakalkulator – Beregner også biomasse. Bakgrunnstall til klimakalkulatoren i Klimaløftet diskuterer valg av utslippsfaktorer for produksjonen av noen fossile energibærere så vel som elektrisitet.

Utslippstallene fra klimakalkulatoren er basert på beregninger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og.