Klor i drikkevann farlig

Hvor mye klor kan man tilsette drikkevannet før det blir giftig? Er norsk drikkevannskvalitet bedre enn andre lands drikkevann? Hvis det smaker klor av vannet, sier det noe om kvaliteten?

Klor har vært brukt til å desinfisere vannet siden midten av 1800-tallet da den ble. Klor er lagt til drikkevann ved prosessanlegget for å drepe bakterier og. Den resulterende trihalomethane, eller THM, er farligere for mennesker enn det . Helsefarer ved bakterier, organiske giftstoffer, og tungmetaller i drikkevannet.

Spesielt farlig blir surheten ved pH verdier under 5. Myndighetenes krav til god vannkvalitet er pH 8. Humus og klor kan danne klororganiske giftstoffer.

Per Magnus: Fører klor i drikkevannet til misdannelser hos nyfødte? Det er ikke bare i Norge du kan drikke vann fra kranen. Nå er det jo lite bakterier i vann generelt, og i tillegg tilsettes det jo også litt klor i drikkevannet . Men folk drikker faktisk farlig drikkevann hele tiden.

Her lukter og smaker det litt klor om jeg lar kaldtvannet renne til det blir skikkelig kaldt, helt normalt da drikkevannet er tilsatt litt klor for å . Samtlige abonnenter i Eidsvoll har fått klor i drikkevannet. Sett på springen, men vent med å drikke det, lyder meldingen fra kommunen.