Klor i drikkevann oslo

Hvor mye klor kan man tilsette drikkevannet før det blir giftig? Tidligere var bruk av klor den eneste metoden for . Er norsk drikkevannskvalitet bedre enn andre lands drikkevann?

Hvis det smaker klor av vannet, sier det noe om kvaliteten? Stengt vann, drikkevannkvalitet, vannmåler, vann- og avløpsgebyr. Man vet derimot at tusenvis av mennesker i Norge får kreft hvert år. Klor er tilsatt for å drepe bakterier i drikkevannet. Når klor drikkes vil det selvfølgelig føre til at . Reserveanlegget er i gang, men vannet kan smake klor.

Rørene som frakter drikkevannet mange steder i Norge er gamle, de lekker og.

Et utbrudd av tyfus i Maidstone, England i 189 ble brakt under kontroll ved at myndighetene desinfiserte drikkevannet med klor. Men du trenger jo ikke bestandig å ha klor, du kan jo desinfisere med klor en gang i blandt. Ida Skaar ved Veterinærinstituttet i Oslo. Helsefarer ved bakterier, organiske giftstoffer, og tungmetaller i drikkevannet.

Antall magekrefttilfeller er ca høyere i områder med kloret vann. Adresser: Norsk Institutt for Vannforskning, Boks Korsvoll, 08Oslo. Samtlige abonnenter i Eidsvoll har fått klor i drikkevannet.

Sett på springen, men vent med å drikke det, lyder meldingen fra kommunen. Oslo Kommune anbefaler koking av vannet deres hvis du får problemer. Norsk vann inneholder for eksempel klor som de fleste drikker hele sitt liv.

Oslo vann- og avløpsetat varsler om at etter års drift må. Kjente konsekvenser av økt klordosering er svak lukt og smak av klor, jord og myr. Nå er det jo lite bakterier i vann generelt, og i tillegg tilsettes det jo også litt klor i drikkevannet – også her i Norge. Siden august i fjor har drikkevannet i Ski blitt kloret på grunn av bakterier. SKI: Ski kommunes innbyggere får sitt drikkevann fra Oslo.

Forskere ved Birmingham University undersøkte 400. Tegningen over viser et nytt anlegg for behandling av drikkevann i Oslo. Det er mange måter å behandle drikkevann på. Spørreskjemaer ble sendt til i alt 1vannverk med klordesinfeksjon. Klorering av drikkevann har vært og er et av de viktigste tiltakene for å. Kok drikkevannet du finner ute på tur, råder Folkehelseinstituttet etter at hele.

DNT Oslo og Omegn, som eier og driver flertallet av de. Hun forklarer at et annet alternativ er å tilsette to dråper klorin per liter vann, som .