Klorgass formel

Sier formelen om stoffet er bygd opp av ioner eller molekyler? Klorgass, Cl er en gulgrønn gass som er vann-løselig og ble benyttet som stridsgass for første . Klor ble første gang isolert i 17av den svenske kjemikeren Carl Wilhelm Scheele ved å la mangandioksid (MnO2) reagere med saltsyre (HCl).

Realfag › Kjemi › Grunnstoffer, stabileBufretLignende27. Klor, ikke-metallisk grunnstoff som tilhører gruppe 1 halogenene, i grunnstoffenes periodesystem. Vann har kjemisk formel H2O, og hvert vannmolekyl inneholder atomer. Elementær klor har den kjemiske formelen Cl og er et medlem av halogen-gruppen av elementer.

Den svake binding mellom to atomer gjør molekylet meget . Klorgass kondenseres til væske (flytende klor) ved ca. Klorets kjemiske formel er Cl det vil si der er to kloratomer i ett klormolekyl.

CuCl2) til kobber (Cu) og klorgass (Cl2) ved bruk av elektrolyse. Klorin skaper farlige gasser i møte med Salmiakk og rengjøringsmidler med sterke syrer. I laboratoriet kan vi framstille klorgass. Finn stoffmengden klorgass som det er teoretisk mulig à framstille i dette .