Kolonihager

Velkommen til Oslo kolonihagers nettsider. KolonihageBufretLignendeEn kolonihage er en samling parseller på kommunal eller privat grunn, i byer eller bynære strøk. I Norge skiller kolonihagene seg fra parsellhagene ved at de .

Norsk Kolonihageforbund ble stiftet i 19i Oslo. Formålet er å sikre eksisterende kolonihager og arbeide for å opprette nye. I serien Kolonihagen i media er turen kommet til årets oppslag om kolonihager, denne gangen i dagens utgave av Osloby (tidligere Aften Aften). Her registrerer du din søknad om kolonihageparsell i Oslo.

Klikk på Registrer ny medlem og følg instruksjonene. Når du er ferdig sendes det en e–post til oss om . Hjemmets Kolonihager ligger på Bjølsen, mellom Voldsløkka Idrettsanlegg og Bjølsenparken.

På overflaten er det ingen tvil om at Solvang kolonihage på Sogn er en sommeridyll av dimensjoner. Kolonihagene er åpne for publikum fra og med 1. Det er salg av kaffe og vafler på felleshuset . Informasjon og søknadsskjema hos Oslo krets av . For å få superbillig tilhold i Oslo må du først stå på venteliste i til år. Kolonihagene har nemlig aldri opplevd større pågang. I dag er hytta, som ligger i Solvang kolonihage i Oslo, lys og full av detaljer, som alle har en historie: Kuskinnsteppet fra Buenos Aires, vegguret .

Kolonihagene i Stavanger ble opprettet under 1. Målet var å gi familier mulighet til matauk ved å stykke opp jordbruksjord i små utleieparseller. Vandringen er gratis, og kaffen sponses av hagen. Adressen til Etterstad kolonihage er Etterstadgata C. Grøntareal og åpen park og turområde for alle som vil komme på besøk.

Hva er en kolonihage, hva er funksjonen og hvordan ser de ut? Her er en kort introduksjon til dette fenomenet. Stavanger kommune har innført forbud mot bruk av Round-up. Dette forbudet gjelder også for kolonihagene.

Bruk av Round-up eller andre kjemiske ugrasmidler . Våland kolonihage ligger like ved Stavanger Universitetssykehus på Våland i Stavanger. Bildet er hentet fra en av de gamle kolonihagene på Ullevål. Utbyggingen av kolonihager kan sees i noen av de samme perspektivene som .