Komfyr symboler

Har du en komfyr av nyere årgang, har du sannsynligvis varmluftsfunksjon. Men vet du egentlig når og hvordan du skal bruke den? Stekeovner og komfyrer med varmluftsfunksjon.

Dette symbolet viser til ekstra informasjon og henvisninger om betjening. Ved valg av en funksjon kan, avhengig av innstilling, også følgende symboler vi- ses:. Hvis du har en komfyr ala den der, er det vel naturlig at det finnes følgende symboler:. Merk: Alt installasjonsarbeid og alle inngrep i komfyren, for eksempel bytte av strømledning, skal.

Sett programvelgeren på symbolet for stilling av klokken. Ved å lese dette instruksjonsheftet nøye vil du finne svar på de spørsmål som måtte oppstå vedrørende korrekt bruk av din nye komfyr. De symbolene med bare en strek er bare over eller bare under, og så helt sikkert viftesymbol i en eller annen form varmluft. Symbolet på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke må behandles . Gastronomi – GorenjeGorenje ønsker deg god fornøyelse med UHM. Snitt, klipp, hakk – Tilbered råvarene uten for mye bry Folk med kokkehatter har heldigvis . La ikke barn leke med eller røre bryterne og døren.

ECO: Eco innstilling er en hurtig forvarming funksjon, som kombinerer grill, ventilator og det nederste varmeelement til å oppnå optimal. Den tradisjonelle avrundete formen på Gorenje-ovnene er fremdeles en av de viktigste gode egenskapene. Formener inspirert av tradisjonelle, vedfyrte ovner .

Viserbån Siemens komfyr stekeovn (symboler). Vi anbefaler at komfyren står på i to timer mens den er tom. Perfekt pizza må stekes med riktig innspilling på ovnen. STEK PIZZAEN BEST MULIG: Se etter dette symbolet. Drei bryteren på funksjonen “Pyrolyse”, displayet vil vise symbolet. Trykk på tasten til indikatorlampen blinker på displayet.

Følgende symboler brukes i teksten: Sikkerhetsanvisninger. Komfyren er utstyrt med forsenkbare varmesonebrytere.