Kommaregler engelsk

Komma på engelsk brukes for å skape naturlige pauser i setningen og for å dele opp en sekvens av handlinger. Er det tre eller flere ting som skjer i. Det sidste komma (efter apples) kaldes Oxford-kommaet og kan udelades.

Komma på engelsk bruges ved naturlige pauser i en sætning. Engelsk komma er anderledes end komma på dansk. De store forskjellene gjelder først og fremst bruk av stor bokstav og komma.

Stor bokstav Både på engelsk og norsk brukes stor bokstav ved . Få overblik over de engelske kommaregler! På engelsk er der en række regler for at sætte komma og en række muligheder for at sætte komma. På engelsk bruges komma til at angive en pause og til at lette forståelsen.

Selv de som kan kommareglene, gjør av og til feil, akkurat som man av og. På engelsk skal det imidlertid ikke være komma etter nødvendige . På engelsk settes derimot komma der vi bruker punktum og omvendt, slik at summen 1på engelsk skrive 10.