Kommuner i norge alfabetisk

A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q . Norske kommuner er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og deler per 1.

Kommuner-etter-alfabetisk-rekkefolge-377228b. Vår database har over en million ord og uttrykk . Artikkelen kommuneinndelingen i Norge gir bakgrunn for hvorfor . Kart over Norge fra 18med oversikt over amt, prestegjelg og fogderier hentet fra Statens kartverk. I tabellen under kan du sorter kolonnene i stigende eller synkende rekkefølge ved å trykke på titlene. Se også Liste over norske kommunenummer”. Liste over norske kommuner”’ er en alfabetisk liste over norske kommuner.

A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Klikk her og du vil få en alfabetisk oversikt over samtlige kommuner i Norge. Her opplyses det om kommunenummer, postadresse, telefon, telefaks, e-post, . I Norge i dag er det kommuner som har status som Fairtrade-kommune og det kommer stadig nye. Av 4kommuner i Norge har 3kommuner, innført eiendomsskatt, viser. Her finner du en alfabetisk kommuneliste over eiendomsskatten.

Alfabetisk oversikt over norske kommuner. Brukes til å finne skattekommunenummer til den enkelte kommune. Norges nye utviklingsminister har vært i alle Norges kommuner, men er langt mindre verdensvant enn forgjengeren Erik Solheim.

Beskrivelse: Her finner du linker til de forskjellige kommuners hjemmeside i alfabetisk rekkefølge.