Kongeørn

Kongeørn er Norges nest største rovfugl, etter havørn (Haliaeetus albicilla). Den har en kroppslengde på 66–cm og et vingespenn på 180–2cm. BufretLignendeKongeørn er den nest største rovfuglen i Norge, etter havørn.

Voksne individer lever i par og hevder et territorium. På dietten står hovedsakelig middels store . Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum. Det er vår nest største rovfugl etter havørn.

Kongeørn utgjør også en egen slekt Aquila. I Norge hekker kongeørn i alle fylker bortsett fra Vestfol Østfol Oslo og Akershus. Kongeørn ble fredet i Norge i 196 og bestanden av kongeørn har etter . Kongeørn hekker over det meste av Norge, med unntak av i lavlandet i Sørøst-Norge. Bestanden har trolig vært tilnærmet stabil de siste 20 . Etter debatt mandag stemte flertallet i Stortinget for prøveprosjektet der man skal kunne gi tillatelse til å felle kongeørn som tar beitedyr på . I Norge hekker kongeørn i skog og fjelltrakter, samt på øyer langs kysten (særlig fra Møre og Romsdal og nordover).

Fjellnære skogsområder er svært viktige . I de fleste tilfeller hvor man finner ørn som eter på husdyr, er det imidlertid snakk om dyr som har dødd på andre måter. Stortinget stemte mandag for et prøveprosjekt der det kan gis fellingstillatelse på kongeørn, som i utgangspunktet er totalfredet. Beskrivelse: En stor rovfugl med lange vinger og lang stjert. Stjerten er omtrent havparten så lang som vingene er brede.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sammenstilt eksisterende kunnskap om kongeørn i Norge. Miljødirektoratet sine faglige vurderinger og. Si nei til jakt på kongeørn – støtt NOFs underskriftskampanje.

Solbakken og Michael Fredriksen (0016). Kongeørn, sau og tamrein: hva er virkeligheten? Av Alv Ottar Folkesta kongeørnekspert i NOF (2016). Det finnes overhodet ikke faglig grunnlag for å . Kongeørn har et vingespenn på opptil m, og vekta er ca kg (varierer fra til kg) hos hannene og kg (- 7) hos hunnene. Kjennetegn: Denne ørna er nesten en meter lang.

Kjønnene er like i fjærdrakta, men hunnen er litt større. Denne rapporten – ført i pennen av Thor Erik Jelstad – presenterer resultatene av en undersøkelse av bestand og reproduksjon hos kongeørn i Buskerud for .