Kontroll av elektrisk anlegg

Denne dagen var imidlertid forbeholdt det elektriske anlegget. Stefan Larsen, elektriker og elkontrollør i Bravida, begynte kontrollen i husets . Her om dagen kom det et brev fra Infratek om pålagt kontroll av elektrisk anlegg.

Sikkert fint å få gjort, men jeg er usikker på hva de egentlig er . Etter at vi har besøkt hjemmet ditt og foretatt en sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget, får du tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet av . Både erklæring om samsvar og sluttkontroll skal eieren få skriftlig,. Han understreker at det er eieren av det elektriske anlegget som har . EL-sjekk er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, osv. Elsjekken = Garanti for at elektrisk anlegg er i orden. Hvis du ønsker en sjekk eller utbedring av det elektriske anlegget i boligen din, må. Mange av feilene er såpass grove at de gjør anleggene farlige for folk å berøre og de øker.

Markedskontroll gir tryggere elektriske produkter i butikkene. Kontroll av bolig – Det gjennomføres årlig kontroll på ca. Dette har ført til at det er innført lov om systematisk internkontroll av el-anlegg for alle bedrifter og virksomheter. I private boliger er det foreløpig ikke innført ved . Ellers er dette et gammelt hus hvor det elektriske anlegget ble oppgradert en gang på slutten av 80-tallet og lenge før vi flyttet inn. Sikringsskap: Anlegget ga ikke beskyttelse mot elektrisk støt ved feil.

Fikk et brev med tittelen Varsel om kontroll av elektrisk anlegg og plikt til å være til stede. Det står at mitt anlegg er plukket ut for kontroll i . Tilsynskontroll er offentlig pålagt kontroll av det elektriske anlegget. El-sjekken er en kontroll av det elektriske anlegget utført av installatør godkjent av . Bryne Elektriske AS har flere godkjente . Jeg fikk først et brev om kontroll for nesten ett år siden, og for å være helt . Alle virksomheter skal ha et internkontroll system for HMS oppfølging.

Følgende sjekkliste skal benyttes av leietaker når de to årlige sjekkrundene på det elektriske anlegget . De sjekker at det elektriske anlegget i huset ditt er i tråd med dagens forskrifter. De sjekker at det ikke er utført noe særlig av nytt arbeid gjort av .