Kontroll av hestehenger

Alle hestehengere skal godkjennes for dyretransport hvert tredje år. Det koster ingenting for eieren å kontrollere og godkjenne en hestehenger. Hvert tredje år må hestehengere som ikke brukes i næring til kontroll hos Statens vegvesen.

De rapporterer videre til Mattilsynet som sitter med . Statens vegvesen sine trafikkstasjoner godkjenner kjøretøy som tas inn til landet etter at det er fortollet og merverdiavgiften er betalt. Hvor ofte skal en hestehenger til kontroll, og hva er det som undersøkes? Før godkjenning skal transportmiddelet kontrolleres hos Statens . Jeg har lenge gruet meg for å vise hestehengeren min for kontroll denen gangen.

Dyretransporter kontroleres hver tredje år! Må man også ha heste henger for transportere en hest ?

Det er riktig at du må ha hengeren inn på kontroll hvert år på biltilsynet. Før hver eneste tur må du kontrollere at transportens bremser og lys virker som. Dersom du er usikker på om du kan trekke hestehenger med det sertifikatet du . Dette gjelder ikke nyere hestehengere utstyrt med golv av. Typegodkjente transportmidler skal fremstilles for kontroll hos Statens vegvesen . Eldre enkel hestehenger som kan kjøres med førerkort klasse B selges. Typegodkjente transportmidler skal fremstilles for kontroll med tre års mellomrom. Heldigvis er det blitt slik nå at alle hestehengere må in til godkjenning hvert år!

Kravet om at hengere skal inn til kontroll er jo der, men blir dette fulgt opp på . I følge norsk lov må en importert hestehenger godkjennes for norske veier før den kan taes i bruk. Dette tilsier at en henger må kontrolleres ved . En sørlending kjørte hestehenger med hest i – og ble stanset og deretter. Statens vegvesen som hadde kontroll ved Mjøsbrua fredag kveld.

Jo vi kjører fra tid til annen med slep og har vi 1 kontroll på tilstanden på kulekoblingen på hengeren? En halvtime etter at bilen med hestehengeren var stanset på E dukket det opp en kar politiet slett ikke var forberedt på . Eldre kjøretøy må likevel ikke kontrolleres oftere, og motorsykler, lette tilhengere og traktorer slipper fortsatt periodisk kjøretøykontroll. Ved en observasjon blir kontrollen avbrutt da det skal inn en hestehenger for. Sjåføren manglet riktig førerkort og ble stanset i kontroll like nord for Steinkjer.

Konkret har undertegnede blitt kontaktet i forhold til hestehengere og.