Körjournal pdf

Ingående mätarställning i km vid periodens ingång, manuellt överförda från föregående körjournal. Besöks flera platser under samma dag utan mellanliggande .

Ladda hem gratis mall för körjournal i Excel eller PDF format, från ABAX elektroniska körjournaler. Dokumentmallen körjournal används som underlag och bevismedel då. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk.

Period (år, måna fråndatum till slutdatum). ABAX är den världsledande leverantören av elektronisk körjournal, både för milersättning och för yrkesbilar.

En smart lösning som automatiskt dokumenterar all . Förenkla din bokföring med gratis körjournal. Utan pdf kan åtminstone inte jag använda den till min bokföring. Bilaga till redogörelse för uppdraget som ställföreträdare. Körjournal – Reseersättning för god man eller förvaltare. DatuUnderskrift: Konto och bank: Godkänd: Underskriven och godkänd blankett . Summa attest: attest: anställd arbetsledare. Med vår nya plugin- enhet installerar du din körjournal på sekunder.

Du installerar enheten helt själv, utan verktyg, direkt i bilens OBD uttag som . Körjournal för privat bil i uppdrag av Ekonomistäd AB.