Krav til bredde paa parkeringsplass

Større personbiler kan ha lengde på m og bredde på m. Enkelte kommuner stiller strenge krav til parkeringsplasser og garasjeanlegg ved fortetting . En parkeringsnorm er en kommunes regelverk for hvordan parkering av biler.

Vanlig størrelse på en parkeringsplass for personbil, er lengde på m og bredde på . Denne anvisningen omhandler parkeringsplasser, parkeringsanlegg og. Eller du kan kjøpe denne anvisningen (Se ikon øverst på siden). Parkering er forbudt nærmere kryss og gangfelt enn m. Plasser for bevegelseshemmede bør ha en bredde på m og ligge så nær heis eller gangarealer . Han reagerer på at det ikke er en standardbredde for parkeringsplasser. Selv om Vegdirektoratet anbefaler at bredden ligger mellom og 2 .

Krav til parkering på egen grunn utløses av tiltak som er. Det kan ikke kreves at veggrunn blir utlagt og veg opparbeidd i større bredde enn fastsatt i. Hvert tiltak skal framskaffe parkeringsplasser iht. I sone A tillates ikke ny parkering etablert som parkering på bakkeplan.

Kravene for handikap-parkering (HC-parkering) er meter lengde og. Vejregelrådet, Anlæg for parkering og stands. Herved kan en bredde på m accepteres.

Nærhedskrav for trafikplads, forskellige funktioner. Bredde på vanlig p-plass følger høy standard for faste brukere i hht. Unntak fra krav om at p-plassene skal opparbeides på egen eiendom.

Krav til parkering på egen grunn utløses av tiltak som er søknadspliktige. Veilederen omhandler ikke kommunens retningslinjer for parkering på kommunale. Nye biler blir bredere og bredere på grunn av både krav til komfort og. Selv om normen for bredde på parkeringsplasser er mellom og 5 . Korridorer og svalgang skal ha fri bredde på min. For uteoppholdsareal med krav om universell utforming gjelder i tillegg. Gangatkomst til bygning med krav til tilgjengelig boenhet skal ha fri bredde på.

Kravene til parkeringsplasser for handikappede er meter lengde og meter bredde. Parkeringsplassen må være stor nok til å få en rullestolrampe på siden eller bak bilen. Nye krav om størrelsen på parkeringsplass for funksjonshemmede blir.