Krav til ventilasjon i næringsbygg

Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres. Slik får du god ventilasjon i næringsbygg. En dårlig løsning her gjør det vanskeligere å innfri kravene i passivhusstandarden og vil øke .

Alle næringsbygg skal i henhold til byggeforskriften være ventilert for å ta hånd om. Faktaside fra Arbeidstilsynet som beskriver krav til inneklima og mulige. Dette betyr som hovedregel at det må etableres tilfredsstillende ventilasjon, basert på . Dagens krav til ventilasjon i næringsbygg medfører etter vår mening et energiforbruk det er grunn til å sette spørsmålstegn ve fremholder . Forslag til nye energikrav til bygg på høring.

Behovsstyring av ventilasjon i næringsbygg. Krav ved innkjøp og kontroll ved overlevering.

Krav til varmegjenvinning økes fra til for næringsbygg. Hvorfor dagens krav til inneklima og luftmengder? Næringsbygg Boliger Dagens praksis og utfordringer Løsninger hvordan bli bedre? Vi har løsninger for alle typer bygg – fra mindre kontor og næringsbygg, til større industrianlegg.

Vårt fokus innen ventilasjon, inneklima, service og vedlikehold gjør oss i stand til å. Samtidig blir det stadig strengere krav til tetthet i nybygg.