Kybernetikk ntnu

Kybernetikk og robotikk er studiet for deg som ønsker å jobbe med fremtidens teknologier. Du lærer om datastyrte proteser, selvstyrte intelligente roboter, . Mastergradsutdanningen i kybernetikk og robotikk ved NTNU er Norges ledende innen sitt fagfelt. Det 2-årige masterstudiet passer for deg som har fullført en . Teknisk kybernetikk er vitenskapen om automatisk styring av dynamiske systemer som roboter, fly, båter, biler, elektriske kretser, biologiske systemer, . Industriell kybernetikk er et studie for deg som har en bachelor i teknologi (ingeniør), for eksempel innen kjemi, prosess, petroleum, medisinsk teknologi, . Masterprogrammet i kybernetikk og robotikk tilsvarer i alt 1studiepoeng (sp) og er normert til fire semestre. Det første året består av avanserte emner innen . Studier ved Institutt for teknisk kybernetikk.

Instituttet tilbyr undervisning innenfor sivilingeniør- og doktorgradsutdanning.