Lånekassen stipend

Formålet med stipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon. Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipen men du må søke om stipendet.

Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån. Vi beklager dette, og blir glad hvis du forsøker igjen i morgen.

Inntekt og formue er avgjørende for hvor mye av lånet ditt som kan gjøres om til stipend. Derfor må vi vente på likningsopplysningene som kommer i november, .

Du må først regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån dette undervisningsåret før du kan se hvor mye lån du kan få gjort om til stipend. Her finner du en oversikt over de vanligste typene stipend og lån, med satsene for undervisningsåret 2016-2017.