Leddsetning

Setningsresten er det som står igjen når vi fjerner leddsetningen(e) fra en helsetning. Leddsetninger er altså setninger som ikke gir mening om de står alene, men som er ledd i en større helhet. Leddsetningene faller i tre grupper: Substantiviske .

En setning som kan stå alene og gi god mening, kaller vi en helsetning. De gir omtrent samme informasjon, men i den ene finner du en leddsetning. Skriv inn leddsetningen som vist i eksempelet – bruk bare små bokstaver: . Leddsetninger er setninger som ikke kan stå alene og gi mening uten at de er knyttet til en større helhet, for eksempel til en . En leddsetning er i lingvistikken en setning som ikke kan stå alene.

Den er alltid en del av en hovedsetning, en annen leddsetning eller en frase. En leddsetning er objekt eller adverbial i en helsetning.

Her er et par eksempler: (1) Petter sier at han er . Men betegnelsen bisetning ble skiftet ut med leddsetning, med den begrunnelse at en bisetning utgjør et ledd i (hel)setningen. Husk komma etter hovedsetning foran leddsetning på tysk. Det er bare én ordstillingsrekkefølge for leddsetninger i norsk.

Ordstillingen i leddsetningen er altså ikke fleksibel. Den faste ordstillingsplasseringen har denne . Når en leddsetning står først i ei helsetning, skal det være komma.

Når en leddsetning står først i ei helsetning skal det være komma. Setninger, Oppgave : Hovedsetning med leddsetning. Fyll ut de åpne feltene, trykk på Sjekk svaret for å sjekke svarene dine.

En ytring er en hvilken som helst sammenstilling av ord: Kommer du i kveld? Vi kommer ikke utenom skillet mellom helsetninger og leddsetninger dersom vi vil sette komma riktig. Mange synes det er uoverkommelig vanskelig, men det . Heisann Jeg er over år og burde vel strengt tatt vite hva som er forskjellen på helsetning og leddsetning. Når en helsetning innledes av en leddsetning, skal leddsetningen.

Leddsetninger: setninger som ikke kan stå alene, men må fungere som . De vanligste kommafeilene er sannsynligvis at det ikke settes komma etter foranstilt leddsetning, og at det settes . En periode kan bestå av en helsetning, eller den kan bestå av flere setninger, både helsetninger og leddsetninger. Du kan også legge til en definisjon av Leddsetning selv.