Ledelinjer orientering

Ledelinjer er detaljer på kartet som er lette å følge i terrenget. Du bør øve mye på både å oppdage ledelinjer og å følge dem.

Ledelinjer gir deg en sikker vei frem til posten. Som nybegynner bør du holde deg til ledelinjer, altså detaljer på kartet som er lette å følge. Ledelinjer letter orienteringen i gatemiljøet. Løypa skal gå langs sammenhengende og tydelige ledelinjer av typen, vei, sti, bekk, gjerde.

Det skal være ett veivalg langs opplagt ledelinje fra post til post. Bli flinkere til å orientere på tur ved å følge med på kartet underveis, følge ledelinjer, ta ut kompasskurs og lære deg krysspeiling. Orientering gir elevene ferdighet til å finne fram ved hjelp av kart og kompass,.

Med god planlegging kan bygninger og uteområder utformes slik at orientering skjer ved hjelp av naturlige, ledende . Etymologisk er ordet orientering avledet av verbet orientere, som henger sammen med. På kartet er lett synlige detaljer og ledelinjer markert, i tillegg indikeres . Arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning. Praksis viser at kunstige ledelinjer ofte velges som virkemiddel når universell utforming skal oppnås.

Spørsmål Orientering, veifinning og naturlige ledelinjer. Mye ‘bør’ og ‘skal’ skaper usikkerhet – hva skal man gjøre?

Svart= vanskelige (langt unna ledelinjer. Kompass anbefales), poeng. Priser: Kartene kan kjøpes enkeltvis eller samlet her på turorientering. Opplæring i orientering Illustrasjoner i denne powerpointen er.

Tema : Veivalg, ledelinjer og holdepunkter Opplæring i orientering; 29. Blinde og svaksynte og deres behov i forhold til orientering. Taktile ledelinjer letter orienteringen i gatemiljøet. Deltasenteret utga i 20veiledningen Ledelinjer i gategrunn som tar opp. Etterpå skal du lære om veivalg, ledelinjer og holdepunkter.

God orientering og veifinning for gående i bygninger og uteområder forutsetter kompetanse og bevissthet hos planleggere og prosjekterende. V1Følgende ledelinjer utformes med kunstige ledelinjer for å gi….