Ledelinjer

Ledelinjer kan gjøre det lettere for blinde og svaksynte å finne fram i gatemiljøet. Denne veilederen handler om bruk av ledelinjer i gategrunn, hva det er og . Ledelinjer og ledende elementer bidrar til at alle, inkludert blinde og svaksynte, finner svar på disse essensielle spørsmålene.

Naturlige ledelinjer gjennom parkområde i Stavanger. Kantsteinen gir både visuell og fysisk markering av. Ledelinjer er et ledd i universell utforming og skal benyttes i alle publikumsbygg. Hensikten er å gjøre det mulig for alle å finne frem, spesielt mot . Denne undersøkelsen retter seg mot bruken av ledelinjer innendørs.

Hensikten er å vise hvilke bygningstyper hvor ledelinjer er mest aktuelle, og hvilke typer . Ledelinjer er detaljer på kartet som er lette å følge i terrenget.

Du bør øve mye på både å oppdage ledelinjer og å følge dem. Ledelinjer, synshemming, orienteringshemming og universell utforming. Kunstige ledelinjer er et orienteringselement for alle brukere.

Derfor bør det være sammenhengende kunstige ledelinjer ved knutepunkter der det er mange . Ledelinjer er taktile heller som brukes for at synshemmede kan ta seg frem i det offentlige rom. Det taktile språket i ledelinjesystemet er en del av strategien .