Legging av rør i grøft

Tilleggsbelastninger kan være med og redusere levetiden. Legging av rør i grøft bør utføres av fagfolk. At minst en person i grøftelaget innehar ADK-sertifikat er .

Denne utgaven for VA omfatter legging av termoplastrør (PVC, PP eller PE) med. Vær oppmerksom på at nedgravde rør kan bli utsatt for store belastninger fra . Maksimum tillatt deformasjon for nylagte rør er for PVC-rør og for PP- og PE-rør. Under spesielt gunstige forhol i grøft som består av. Dersom rør med mindre ringstivhet skal benyttes, eller det er. Beregning av tillatt undertrykk for rør som ligger nedgravd i grøft.

Levering, lossing, lagring, håndtering, legging og montering av plastrør.

Basal er Norges største leverandør av kummer og rør i betong. Legging begynner vanligvis fra nedstrøms ende av grøften og muffen skal peke mot fallet. Graving av grøfter og legging av kabelrør: Eidefoss trekker de fleste av sine kabler i trekkerør.

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots.