Levetid rør i rør

Teknisk levetid er antallet år bygningsdelen fungerer som den skal. Levetiden for rør er avhengig av materialet, ifølge Bøhlerengen. Teknisk levetid for kobber-rør er 25-1år.

Men nå er rørene såpass gamle at de er i ferd med å bli utslitte. Den tekniske levetiden for disse kobberrørene er på mellom til 1år, med . Det er også mange som unnlater å skifte ut rør og koblinger når de pusser opp badet. Ifølge Dammen glemmer folk at rør har begrenset levetid. Ulike rør har ulik leveti og det er bedre med planlagt rehabilitering enn plutselig rørskade.

Bransjen har i mange år hevdet at et VA-anlegg skal ha 1års leveti men i praksis viser det . Men det er viktig å være på vakt dersom det er borret eller spikret i vegger med skjulte rør.

Så må alle huske på at ingen rør har evig levetid. Avanserte lekkasjestoppe re overvåker alle rør og installa sjoner i bygningen. Alle tekniske installasjoner har begrenset leve tid.

Rørfornying går enkelt og greit ut på å forlenge rørenes levetid ved å støpe et nytt rør inni de gamle avløpsrørene.