Likåpning

Finn synonymer til likåpning og andre relaterte ord.

Vi har dessverre ingen informasjon om ordet ‘LIKÅPNING’ i nynorskdatabasen. Vanlege feilkjelder: Trykkfeil: Sjekk skrivemåten! En obduksjon, også kjent som post-mortem undersøkelse, autopsi (på engelsk autopsy) eller likåpning, er en medisinsk prosedyre som består i å undersøke et . Tradisjonelt er de vanligste granskningsoppdragene likskue og likåpning. De viktigste spørsmålene den sakkyndige skal ta stilling til er gjerne . Oversettelsen av ordet likåpning mellom norsk, engelsk, spansk og svensk. Likåpning er en medisinsk prosedyre som består i å undersøke et lik for å bestemme årsak og forløp av vedkommendes død og å undersøke eventuelle . Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen. Sakkyndig likundersøkelse bør foretas som likåpning når ikke likskue anses tilstrekkelig.

Likåpning (obduksjon) omfatter både en utvendig inspeksjon. De er tidkrevende, involverer dyrt utstyr som ofte er mangelvare, og sammenliknet med full likåpning gir de mindre muligheter for samtidig å ta . Adgangen til å foreta rettsmedisinsk likskue og likåpning (obduksjon) er regulert i straffeprosesslovens § 2som lyder slik: Naar der er grund til at formode, .