Lokus løsningsforslag r1

Produktet er gratis og tilgjengelig fra Min side når du har logget inn.

Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet også . Nettstedet inneholder en rekke ulike oppgaver, verktøy og ressurser. Rask tur i høyremenyen gir deg oversikt over . Nettstedet er utviklet av Aschehoug forlag. Her finner du løsninger til oppgaver fra kap. Title: Matematikk R Author: Aschehoug Undervisning, Name:. Egenvurdering i R gjøres i løpet av dagen.

Dette nettstedet er til læreboka fra 2007. Oppgavene har hint og løsningsforslag, og eleven får umiddelbar respons. Elevene får tilgang til 2P, 2T, Rog X i tillegg til S1.

Meny over fagstoff og filer som inneholder teori, oppgaver og løsningsforslag. Filer inneholder teori, oppgaver og løsningsforslag. Her finner du tidligere gitte eksamensoppgaver med løsningsforslag i mange fag.