Lokus naturfag 11

Produktet er gratis og tilgjengelig fra Min side når du har logget inn. Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet også brukes . Pluss har flere ressurser og inneholder blant annet Naturfag i-bok til bruk på nettbrett.

Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet . Elevnettstedet Naturfag Pluss er et supplement til læreboka Naturfag 5. Elevnettstedet er organisert etter læreboka, og fordi læreboka er tydelig organisert etter . Naturfag elevnettsted er et supplement til læreboka Naturfag 2.

Nettstedet er organisert etter læreboka, og fordi læreboka er tydelig organisert etter læreplanen . Filmnettsted tar for seg læreplanmålet Bærekraftig utvikling. Gjennom tekst og film belyser modulen begrepet bærekraftig utvikling, og ved hjelp .

Teksten i læreboka er lest inn og tilgjengelig som lydbok. Lydboka er delt opp i filer slik at elevene kan velge hvilket kapittelavsnitt de vil lytte til. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og.

Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet også . Boka har innlest læreboktekst, undervisningsfilmer fra Twig, nøkkelstoff samt start- og . Hvis du ser en blå Bruk-knapp på denne siden kan produktet også brukes uinnlogget.