Lokus123 tellus 10

Det er ingen tilgjengelig beskrivelse av dette resultatet på grunn av nettstedets robots. Nettstedet følger strukturen i læreboka kapittel for kapittel – med interaktive oppgaver, animasjoner, bildeserier, NRK-klipp og aktuelle lenker.

Chicas 8–10: Spansk; Key English 8–10: Engelsk; Sirkel 8–10: Matematikk; Tellus 8–10: Naturfag. NATURFAG: Her er link til Tellus lærerverk i naturfag. Dyrke bakterier fra hender, mobiler, håndvask, tastatur mm.

Ekelan Johansen, Stran Rygh og Hesenget; Tellus NATURFAG FOR UNGDOMSTRINNET.

Forklare hovedtrekkene i evalusjonsteorien. Undervisninga vert lagt opp både praktisk og teoretisk. Husk at du blir spurt og evaluert i timen. Gøy med øyet fra nettstedet til Tellus på lokus123.

Eksperimenter som viser og forklarer hvordan synet vårt virker. Eleven skal ha én standpunktkarakter ved slutten av 10. Zeppelin 1– 1+- Hovedmeny – eABC – BOKSTAVER; lokus123.

Tellus nettsted – nye virkemidler og nye muligheter i naturfagundervisningen. I forbindelse med det nye nettstedet, fins også en. Tellus 1 Nettstedet til læreverket Tellus, fra Aschehoug forlag. Id=1892264languageId=1siteNodeId=8400747 .