Lønn sivilingeniør statens vegvesen

Nyutdannede ingeniører får høyest startlønn hvis de begynner å jobbe i. Sivilingeniører som begynner å jobbe i staten får lavere lønn enn . Les også: – Hemmeligheten til høyere lønn er å ikke be om noe.

Byggeleder Prosjekt Tromsø Statens vegvesen. Ansatte i Statens vegvesen sliter med motivasjonen. De nyutdannede ingeniørene tjener opp mot 50. Eksempelvis kan det sikkert skille hundretusen i lønn på en ingeniør som jobber. Statens vegvesen la frem, 30er grunnlønnen for en . Alle statsansatte har avtalt lønnsnivå i arbeidskontrakten sin etter statens lønnstrinn.

Lønnstrinn, Brutto årslønn, Brutto månedslønn, Brutto lønn per dag. Møt sivilingeniøren Andreas som jobber med Prosjektstyring i Multiconsult . Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og. Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator!

Og han valgte jobb i Statens vegvesen i 20lenge før man fikk. Skagen sa ingenting om lønn, men kunne forsikre at hverdagen var svært . Det var en som hadde jobbet som ingeniør i Statens vegvesen siden.

For erfarne sivilingeniører som ble uteksaminert fra 19til 19er. Kjerstin Bretteville-Jensen er leder av arbeidsgiverkontoret i Statens Vegvesen. Regionvegsjef Berit Brendskag Lied har ei lønn på vel millioner kroner.

På neste ledernivå i Nord-Trøndelag har Statens vegvesen tre seksjonsledere. Dette gjelder ikke bare sivilingeniører, jurister og økonomer. Her kan du sjekke gjennomsnittslønnen for 1yrker i privat, statlig og kommunal sektor. Kommuner, elektrisitetsverk, statens vegvesen, jordskifteretten, statens kartverk og private . For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Vi tilbyr lønn avhengig av din kompetanse fra lønnstrinn til 6 for tiden kr.

Statens vegvesens rekrutteringsprogram – Kull 3. Vi ønsker nå å sette i gang et nytt Rekrutteringsprogram, et kull for unge sivilingeniør. Sivilingeniørene i staten fikk ti prosent høyere lønn. Tekna og sjefingeniør i Statens vegvesen, til DN. Men det får vi ikke når Statens vegvesen sliter med å få tak i.