Luftfuktighet inne anbefalt

I Norge er for høy luftfuktighet inne et meget større problem enn for tørr luft. Ideell luftfuktighet inne er mellom og relativ luftfuktighet og iallfall ikke over. Luftfuktere (med eller uten luftrensing) anbefales ikke.

Anbefalt luftfuktighet innendørs vinterstid i Norden er 30– , fordi vekst av den allergifremkallende støvmidden hemmes ved fuktighet under . Med en luftfukter som gir deg riktig luftfuktighet får du, dine møbler og dine. Men da anbefaler vi heller at man tørker litt klær inne eller at man . Høy luftfukt kan oppleves som tett og fuktig, men er ikke skadelig for mennesker. Diagrammene viser anbefalt luftfukt vinter og som-.

Det er veldig ofte også kjølig der inne, noe som vil gjøre at luften avgir mer. Astma- og Allergiforbundet anbefaler derfor at luftfuktigheten ikke .

Jeg anbefaler at du varmer opp rommet minmum en gang i uken, for å reduserer. Nå ligger luftfuktigheten på , på samme soverom. Anbefalt RF er 20-, iflg ulike kilder.

Luftfuktigheten inne avhenger av luftfuktigheten ute. Kan ikke forskerne bli enige om hva som er optimal luftfuktighet inne? Først gi en kort oppsummering om hvorfor RF 20- er anbefalt:. Vi har to særlig viktige kilder til øking av luftfuktigheten inne: 1.

Gulvleggere anbefaler ofte en luftfuktighet rundt 40-RF for nylagt parkett. Absolutt luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften, og den kan utrykkes på to måter. Om vinteren er det stor temperaturforskjell inne og ute. Det har til tider blitt anbefalt å stille varmeapparatet på kald luft for å få best .