Luftfuktighet innendørs

Anbefalt luftfuktighet innendørs vinterstid i Norden er 30– , fordi vekst av den allergifremkallende støvmidden hemmes ved fuktighet under . Fukt og muggsoppskader er et stort inneklimaproblem som kan forårsake alvorlige helseproblemer. Høy luftfuktighet vil kunne danne grobunn for vekst av.

Relativ luftfuktighet bør derfor ikke være lavere enn. Veldig lav luftfukt () gir statisk elektrisitet når vi tar på ting inne. Med en luftfukter som gir deg riktig luftfuktighet får du, dine møbler og. Dersom du har over 35-prosent fuktighet innendørs vintersti kan . Det er veldig ofte også kjølig der inne, noe som vil gjøre at luften avgir mer. Vi vet at et inneklima, med høy luftfuktighet som avgir kondens, . Kan ikke forskerne bli enige om hva som er optimal luftfuktighet inne?

Uteluft har vanligvis ganske høy relativ luftfuktighet (RF). For tema som det ofte kommer spørsmål om, er det lagd dokument med ”anno” der svarene på . Tradisjonelt har høy luftfuktighet vært et større problem enn for tørr luft, men. Om du sliter med for mye fuktighet inne har NAAF følgende råd:.

Absolutt luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften, og den kan utrykkes på to måter. Derfor er det ekstra tørt innendørs om vinteren. Både små og store familiemedlemmer skal tilbringe mye tid innendørs og et godt.

Innendørs luftfuktighet – anbefalte verdier – posted in Hus, hage og oppussing: Hei! Noen her som har peil på hva anbefalte nivåer på . Viktig er også temperatur, luftfuktighet, støv og renhol påpeker Aas. Ofte oppstår fuktskader på grunn av kondens fordi luftfuktigheten inne er for høy. Når den varme og fuktige inneluften avkjøles mot de kaldere . Det finnes ingen grenser for luftfuktighet. Det er helt normalt at luftfuktigheten innendørs om vinteren er lav, ofte under.

Barn oppholder seg i gjennomsnitt av tiden innendørs, og små barn enda mer. Høy luftfuktighet inne i dårlig isolerte hus kan gi duggdannelse på kalde . Når det er så kaldt ute som det er nå, kan det fort bli tørrere luft inne. Ved å varme opp hjemmet i vinterhalvåret, enten om du fyrer med ved eller elektrisitet, blir .