Luminanskontrast

NCS har løsningen og verktøyene til beregningen av luminanskontrast, slik den blir beskrevet i Norsk Standard NS 11001-1:20Universell utforming av . Dette er den mest nøyaktige og korrekte måten å måle på, med et luminansmeter. I byggteknisk forskrift og Norsk standard NS 11001-Universell utforming av byggverk refereres det til begrepet luminanskontrast.

Luminanskontrast blir beskrevet i Norsk Standard NS 11001-1:20Universell utforming av byggverk. For beregning av luminanskontrast inngår . Luminanskontrast betyr at objektets luminans avviker fra dens bakgrunn. Luminanskontrasten er en kontrast i lyshet eller gråtone.

Døråpnere skal ha en luminanskontrast på minimum til bakgrunn. Denne masteroppgaven handler om krav til luminanskontrast i praksis. Problemstillingen skal svare på hvilke verktøy som egner seg til å .

Beregning av luminanskontrast på ledelinjer. Hva kreves av flisfarger og kontraster i ledelinjer i golv og trapper. Angir hvor stor lysstyrke som stråler ut av et objekt pr. Myndighetenes krav til universell utforming medfører at det både på gulv og trapper legges inn kontrastfarger tydelige nok til at.

Vi kan ha både fargekontraster og kontraster i forhold til hvor lys en flate er. Hvis luminanskontrasten mellom for eksem- pel gulv og vegg er for lav, kan en list . Mellom gulv og vegg skal det bære en luminanskontrast på min.

Orienteringsmarkeringer skal ha luminanskontrast . Armstøtte til venstre for WC, Ja, Skal finnes. Du leter etter luminanskontrast, ledelinjer, markorer, mobility, oppmerksomhetsfelt, likestilling. Her vil du finne adresser, telefonnumre, omtaler og åpningstider . Når to jevnt belyste flater ligger inntil hverandre vil øyet kunne skille mellom dem bare dersom de har forskjellig . NCS har løsningen og verktøyene til beregning av luminanskontrast!

Luminanskontrast blir beskrevet i Norsk Standard NS 11001-1:20Universell utforming av . Universell utforming, trappesikring, sklisikring, trinnmarkering, luminanskontrast. Universell utforming, trappesikring, sklisikring, . Oppfyllelse må verifiseres skriftlige eks ved bruk av .