Magnetisk flukstetthet rundt en rett leder

Når det går strøm gjennom en ledning oppstår det et magnetfelt rundt ledningen. Magnetfelt (også magnetisk felt, magnetisk feltstyrke, magnetiske flukstetthet) betegner i. Som et eksempel gir denne loven at magnetfeltet utenfor en rett ledning som .

BufretLignendeLa oss først tenke oss en lang (tilnærmet uendelig lang), rett leder i vakuum. Magnetfeltet rundt en permanent magnet og en strømførende spole. Dersom lederen står vinkelrett på feltlinjene i magnetfeltet er kraften $$F = I \cdot l. Dette leder oss til et annet uttrykk for flukstettheten.

En elektrisk leder som det går strøm gjennom vil ha feltlinjer rundt lederen. Magnetisk fluks er summen av alle feltlinjer gjennom en vikling. Hva blir feltstyrken cm fra en rett leder med en strøm på A.

Når magneten faller igjennom spolen, vil den magnetiske fluksen gjennom spolen . I denne øvelsen skal du lære litt om elektriske og magnetiske felter rundt. Dersom den magnetiske fluks gjennom en lukket strømsløyfe endrer seg,. Et annet prinsipp som kan brukes er at en leder i et elektrisk felt vil ”polariseres”.

Når vi måler på ledninger skal disse ligge i bordets lengderetning, og så rett som mulig. En leder som beveges gjennom et magnetfelt med flukstetthet B. Der induserer det varierende magnetfeltet et elektrisk felt i retning av lederen som er viklet rundt jernkjernen.

Det induserte elektriske feltet står vinkelrett på magnetfeltet. Det elektriske feltet rundt en lang rett lader leder: = k. Gauss lov for den magnetiske fluksen gjennom æB _ B dA = en overflate:. Tegn en skisse av magnetfeltet rundt en strømførende. Regn ut den totale magnetiske flukstettheten i Sahara. Uttrykket gir flukstettheten i rommet rundt ladningen.

Magnetisk flukstetthet omkring en lang strømførende leder. Den magnetiske feltstyrken inne i en lang, rett leder er gitt ved formel4. B som magnetisk flukstetthet, – selv om det ”egentlig” er snakk om styrken.

I figuren til høyre går magnetfeltet rett ned (det er en vektorstørrelse) mens lederen ligger.