Maks bredde last

Er det noen her som vet hvilken maskimal lastbredde som er lovlig for. Han spør om maksimal bredde man kan ha på en transport uten å . Det er i Norge og EU en maksimal tillatt kjøretøybredde på m .

AKSELLAST, LAST FRA AKSELKOMBINASJON OG TOTALVEKT. STØRRE LENGDE OG BREDDE FOR OFFENTLIG VEG ENN TILLATT ETTER. Båtforumet: Har en båt som er 245cm bredde, og vurderer Tysse.

Er det noen som kan forklare reglen for bredde på traktor og redskap. Last på henger i et kolli har også maks bredde 32 hvis det er mulig å . Kan noen fortelle meg reglene for bredde og lengde etter offentelig veg? Transport av båt med bredde inntil meter tillates selv om båten.

Lang last, Bred last eller Tung last. Lastebil, vogntog og semitrailer, meter. Tilbygg på klimatiserte kjøretøy, meter. I Norge er det krav til følgebil når et kjøretøy, inklusive gods, har en bredde som overstiger meter, eller totallengden er større enn 2meter.

Er en båt rullende last, eller er den fastmontert last ala kasse? Hadde last som var 258cm bredde, på tilhenger som var 220cm . Største tillatte godsbredde for slik transport er m.

Aksellast, last fra akselkombinasjon eller totalvekt må ikke være større . Hvis jeg får bot for bred last på mc så tror jeg jammen jeg ville ha. Kort og godt: Hva sier lovverket om maks bredde på motorsykkel – det er . Finnes det regler som bestemmer max bredde på en henger i forhold til trekkbilen? Påstand om at det er max lov til å ha cm bredere enn bil på hver side! Maksimal bredde på en traktor og henger er 50. Bredden overstiger meters bredde, som er maks bredde.

Burde ha varslet om bred last og hatt følgebil.